Wat is GOTS?

We beginnen natuurlijk met de officiële definitie van GOTS.

GOTS staat voor Global Organix Textile Standard en wordt erkend als ‘s werelds toonaangevende verwerkingsnorm voor textiel gemaakt van organische vezels en is verankerd in de Europese wetgeving. Het definiteert milieucriteria op hoog niveau in de toeleveringsketen van biologisch textiel en vereist ook naleving van sociale criteria.

Alleen textielproducten die minimaal 70% organische vezels bevatten, kunnen GOTS-gecertificeerd worden. Alle gebruikte chemicaliën, zoals kleurstoffen en hulpstoffen, moeten voldoen aan bepaalde milieu- en toxicologische criteria. De keuze aan accessoires is ook beperkt in overeenstemming met ecologische aspecten. Een functionele afvalwaterzuiveringsinstallatie is verplicht voor elke betrokken natverwerkingseenheid en alle verwerkers moeten voldoen aan sociale criteria.

Wat betekent nu dit precies?

Zie je bij een stof stof staan dat het het GOTS keurmerk heeft dan betekent dit dat deze stof biologisch is en dat de stof milieuvriendelijk en sociaal is geproduceerd waarbij de gehele keten bekeken is. Van oogsten tot eindbewerking.

Onder milieuvriendelijk wordt verstaan dat er geen gebruik wordt gemaakt van kunstmest en chemische pesticiden. Daarnaast wordt er minder water en energie verbruikt en is er minder uitstoot van broeikasgassen. Tevens worden er geen schadelijke chemicaliën gebruikt tijdens het verven van de stof.

Onder het sociale aspect wordt verstaan dat er ook oog is voor de arbeidsomstandigheden, denk bijvoorbeeld aan het verbod op kinderarbeid en een veilige werkomgeving.

Zie je dus een stof of kledingstuk met het GOTS keurmerk dan weet je dat de stof en/of kleding eerlijk geproduceerd is met oog voor mens en milieu. Betekent dit dan dat een stof zonder dit keurmerk per definitie niet eerlijk vervaardigd is? Nee, dat betekent het niet.

Naast het GOTS keurmerk is er namelijk ook het oekotex keurmerk. Hierover vertel ik je graag meer in het artikel over het oekotex keurmerk. Maar hieronder leg ik je graag eerst uit waarom het ontbreken van het GOTS keurmerk niet per definitie betekent dat het proces niet eerlijk is.

Zoals je wellicht kunt begrijpen is het verkrijgen van een GOTS certificering een duur en lang traject. Wil een product een certificering krijgen dan dient bijvoorbeeld iedere stap in de keten gecertificeerd te worden, daarnaast zijn er nog een aantal andere eisen waaraan voldaan moet worden. Voor een kleine ondernemer is dit een duur proces waardoor er soms voor wordt gekozen om wel biologisch te produceren maar geen keurmerk aan te vragen. De stof wordt dan wel GOTS genoemd, maar heeft niet het betreffende keurmerk.

Indien een product/onderneming onterecht het keurmerk gebruikt, wordt deze op de site van de global organisation textile standard gepubliceerd. Zo kun je in deze database ook zien welke ondernemingen het keurmerk wel mogen dragen. Door onafhankelijke controles wordt er toegezien op de kwaliteit van het keurmerk waardoor deze internationaal erkend wordt.

De GOTS stoffen op deze site zijn in een aparte categorie onder gebracht en zijn hier te vinden.