Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop
0
Your cart is empty. Go to Shop

Privacybeleid

Privacyverklaring Hip en Eigenwijs InleidingIn deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welk doel deze verzamelde gegevens gebruikt worden.  We raden u aan om het Privacybeleid zorgvuldig door te lezen. De cookieverklaring van Hip en Eigenwijs (deze vindt u onderaan deze pagina) maakt onlosmakelijk deel uit van deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom ook deze verklaring zorgvuldig door te lezen. Waarvoor verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevensBij het gebruik van onze website en het plaatsen van een bestelling, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wanneer u gebruikmaakt van de Site, geeft u toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van uw Persoonsgegevens zoals staat beschreven in dit Privacybeleid. Wat voor gegevens verzamelen we?Wij verzamelen twee typen gegevens en informatie van u. Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot u, die beschikbaar kan worden gesteld of kan worden verzameld doordat u de Site gebruikt (‘Niet-persoonsgegevens’). We zijn niet op de hoogte van de identiteit van een Gebruiker waarvan Niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de Niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardwaregegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, toegangstijd, etc.). Deze gegevens worden verzameld om de functionaliteit van onze Site te verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op de Site (bijv. over de pagina’s die u hebt bekeken, uw surfgedrag, klikken, acties, etc.). Het tweede type informatie betreft Persoonsgegevens . Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Bij dit type informatie gaat het om:Apparaatinformatie: Wij verzamelen Persoonsgegevens van uw apparaat. Bij deze gegevens kan het gaan om locatiegegevens, IP-adressen, unieke identifiers (bijv. MAC-adres en UUID) en andere informatie die te maken heeft met uw activiteiten via de site. Hoe ontvangen we uw persoonsgegevens.Bij het bestellen in onze webshop of via deze site zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om uw bestelling af te ronden. Daarnaast kunt u een account aanmaken op onze website, om later eenvoudig een nieuwe bestelling te plaatsen. Verder kunt u via onze website via het contactformulier contact met ons opnemen, waarbij wij u zullen vragen diverse gegevens in te vullen om uw vraag of bestelling te kunnen behandelen. Wij verwerken van u de volgende gegevens (ea afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling of het gebruik van het contactformulier) Voor- en achternaamBedrijfsnaam (indien van toepassing)AdresgegevensEmailadresTelefoonnummerAankoopgeschiedenis Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:- het bestellen van artikelen via de website of via contactformulier en het gebruik maken van de functionaliteiten op mijn    website.- het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan- het na uw toestemming (indien u zich heeft aangemeld) verzenden van mijn nieuwsbrief- het beantwoorden van vragen die u gesteld heeft- het verbeteren van onze dienstverlening We kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar uw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen. E-mailWij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, e-mails zoals de nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. BewaartermijnBovenstaande gegevens worden bewaard zolang u uw account niet hebt verwijderd. Heeft u iets gekocht zonder account dan bedraagt de maximale bewaartermijn, om u in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te zijn, zeven jaar na de laatste bestelling. Soms zal deze maximale bewaartermijn overschreden worden, als wij daar op de grond van de wet toe verplicht zijn. Verstrekking aan derdenHip en Eigenwijs zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs.  Bestellingen worden verzonden met Postnl. Zodoende worden uw naam- en adresgegevens doorgegeven aan de pakketdienst die uw bestelling aflevert. Dit om uw bestelling af te kunnen leveren en u op de hoogte te houden over de status van de bezorging van uw bestelling. Postnl is op basis van de overeenkomst die wij met ze hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. De webshop van Hip en Eigenwijs is ontworpen met de software van WordPress. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.Wordpress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden in deze cookies geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Facturen worden gemaakt met de software van rompslomp.nl en of de software van WordPress. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van een bestelling aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Beide partijen  zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Wij kunnen ook informatie openbaar maken als wij in goed vertrouwen geloven dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te delen om: van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven, onze beleidsmaatregelen (inclusief onze Overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken, illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken, onze rechten om ons te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen, te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, u of een derde worden geschaad, of voor samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat wij het nodig vinden om intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen. Verder zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is. CookiesOp de website wordt gebruik gemaakt van cookies. In onze cookieverklaring (onderaan deze pagina) kunt u meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies er worden geplaatst. BeveiligingWij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeauthoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Websites van derdenDeze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaringWij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. MinderjarigenWe begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker online. De Site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zullen we het gebruik van onze services door minderjarigen toestaan als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Wij verzamelen niet opzettelijk Persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dient hij of zij contact met ons op te nemen via hipeneigenwijs@outlook.com Inzage en wijzigen van uw gegevensIndien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via ons contactformulier. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Hip en Eigewijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contactformulier. ContactgegevensIndien u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via ons contactformulier. —————————————————————————————————————————————————————- Cookieverklaring Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u onze Site bezoekt of gebruikmaakt van onze services.  Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze Services bijeen te brengen.  De Site maakt gebruik van de volgende soorten cookies: a. ‘sessiecookies’ die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;  b. ‘permanente cookies’ die alleen door de Site worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat we bijvoorbeeld uw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt;  c. ‘cookies van derden’ die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze webtoegang controleren en analyseren. Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die we van u opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaatvoorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn. We maken ook gebruik van een tool met de naam ‘Google Analytics’ om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de Site toe gaan, welke pagina’s ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze Site en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google. Verzameling van informatie door derdenOns beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van u verzamelen. Als u uw gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij u aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt.  Dit cookiebeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of beheren of van personen die wij niet in dienst hebben of leiden, inclusief de externe partijen waaraan wij informatie verstrekken zoals uiteengezet in dit beleid.  Hoe beschermen we uw gegevens?Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de Site en van uw informatie. Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze Site en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen. Overdracht van gegevens buiten de EER Let op: sommige ontvangers van gegevens zijn buiten de EER gevestigd. In dergelijke gevallen delen we uw gegevens alleen met landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die gegevensbescherming op een adequaat niveau bieden of sluiten we een wettelijke overeenkomst om gegevensbescherming op een adequaat niveau te garanderen. ContactgegevensAls u algemene vragen hebt over de Site of over de informatie die we over u verzamelen en hoe we die gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.  Voor het laatst gewijzigd 02.04.2019